Dziennik Inwestora

Jak grać na giełdzie aby zarobić?

Emerytura pomostowa

Dziennik Inwestora » Emerytury pomostowe » Emerytura pomostowa
Polecamy Przesyłki Wielkogabarytowe Paletto.pl!

Jak mówi ustawa, emerytura pomostowa czyli pomostówka, to świadczenie, które przysługuje niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub tzw. prace o szczególnym charakterze.

Na możliwość uzyskania pomostówki nie wpływa to czy należymy do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Utrzymywanie rejestru stanowisk potencjalnie objętych emeryturami pomostowymi oraz powiadomienie o tym ZUS-u jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest również powiadomić o takim wpisie pracownika.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Najważniejsze warunki jakie należy spełnić, aby emerytura pomostowa nam przysługiwała to wiek od 55 do 65 lat dla kobiet oraz od 60 do 65 lat dla mężczyzn i wykonywanie pracy w trudnych warunkach lub o specjalnym charakterze przez co najmniej 15 lat.

Ponadto nie można oczywiście pracować, a wiek emerytalny nie może być przez nas osiągnięty.

Bardzo istotne jest to, że praca w okresie za który ma przysługiwać emerytura pomostowa musi mieć charakter stosunku pracy lub stosunku służby. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i własna działalność gospodarcza nie kwalifikują do uzyskania emerytury pomostowej.

Emerytura pomostowa – co na to ustawa?

Wymienione wyżej warunki definiuje ustawa o emeryturach i rentach z FUS ((Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), dokładniej art. 5-11, 32 i 33 oraz ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656). Powyższe warunki są formalnie opisane następująco:

Pomostówka a praca w szczególnych warunkach

Prace w szczególnych warunkach to prace, które:

Są to na przykład prace przy obróbce mechanicznej węgla i rud metali, obsługa pieców stalowniczych i odlewniczych, wzbogacanie rud metali, praca na statkach morskich, rybackich i powietrznych, obróbka garbarska mokrych skór, zrywka i ścinka ręczna drzew, a nawet praca tancerzy zawodowych.

Ponadto po dodaniu do ustawy załącznika 1 do puli osób mogących ubiegać się o emerytury pomostowe dochodzą również osoby pracujące w warunkach gorącego lub zimnego mikroklimatu i w podwyższonym ciśnieniu oraz ciężkie prace fizyczne.

Prace te są dokładnie wymienione w ustawie i nie ma co liczyć na ich rozszerzenie, na co wskazuje wyrok Sądu Najwyższego N z 4 września 2012 r., sygn. akt I UK 164/12.

Prace o szczególnym charakterze

Ponadto ustawa definiuje jeszcze tzw. prace o szczególnym charakterze. Są to prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej i odpowiedzialności, których możliwość wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu (w tym zdrowiu lub życiu innych osób), zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Typowe prace jakie są tu wymieniane to pracownicy kontroli lotów, piloci statków powietrznych, mechanicy lotniczy, nawigatorzy, kontrolerzy ruchu pociągów i metra, kierowcy autobusów i trolejbusów, motorniczy a także zespoły ratownictwa medycznego i anestezjolodzy pracujący w warunkach ostrego dyżuru.

W skład tej grupy wchodzą również pracownicy ochrony kontroli państwowej, artyści, dziennikarze, nauczyciele-wychowawcy, żołnierze zawodowi, służby mundurowe oraz strażacy.

Emerytura pomostowa i utrata praw do pomostówki

Wymagania te ustają w momencie nabycia prawa do emerytury, osiągnięcia danego wieku lub trwają aż do śmierci. Dokładniej mówiąc, emerytura pomostowa wygasa na dzień przed przejściem na emeryturę, jednak nie później niż w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wydaje się, że to to samo, ale są przecież wcześniejsze emerytury, emerytury mundurowe i inne szczególne przypadki, w których standardowy wiek emerytalny nie pokrywa się z momentem przejścia na emeryturę. Emerytura pomostowa zostaje wtedy zastąpiona zwyczajną emeryturą.

Wysokość emerytury pomostowej

Kwota emerytury pomostowej to równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczania emerytury przez średnią oczekiwana długość życia dla osób w wieku 60 lat, ale nie mniej niż najniższa emerytura.

Emerytura pomostowa podlega waloryzacji tak jak zwykła emerytura.

Ponadto przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22 jeśli należymy do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Wskaźnik korygujący stanowi stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w ZUS-ie. Warto wiedzieć, że emeryturę pomostową można zwiesić na własny wniosek. Zostanie ona również zawieszona jeśli otrzymamy przychód w wysokości większej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia oraz jeśli ponownie zostanie podjęta praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury pomostowej

Ponadto na wysokość emerytury pomostowej może wpływać dodatek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobom niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje również emerytom, którzy przez co najmniej 2 tygodnie przebywają poza zakładem opiekuńczo-leczniczym. Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy wysłać wniosek do ZUS lub samodzielnie udać się do placówki. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza z ZUS-u.

Tagi wpisu:

Jeśli interesuje Cię zarabianie przez internet, koniecznie zapoznaj się ze szkoleniem video Profit Sites Academy. Ma 110% gwarancję skuteczności.

Być może zainteresuje Cię też Content Marketing - najskuteczniejszy sposób promocji w 2016 roku.

  Dodaj komentarz

  Ostatnio komentowane:

  1. domowakuchnia.com 2014-10-18 17:46:29

  2. domowakuchnia.com 2014-10-18 17:49:11

  3. domowakuchnia.com 2014-10-18 21:50:19

  4. sec news 2014-10-26 11:19:43

  5. www.dailycredit.pl 2014-11-14 12:30:53